Aktualizováno: 2. 6. 2023.

Petice

za obnovu frekvence a kvality přímého autobusového spojení Švermova a dalších okrajových části Kladna s Prahou a Slaným a plnou integraci Kladna do PID


----------

Kladenské zastupitelstvo v pondělí 20. 3. projedná petici za obnovu autobusového spojení Švermova. Přijďte nás na jednání podpořit!

V pondělí 20. března uplynou přesně tři měsíce od chvíle, kdy jsme vedení Středočeského kraje a Statutárního města Kladno předali Petici za obnovu frekvence a kvality přímého autobusového spojení Švermova a dalších okrajových části Kladna s Prahou a Slaným a za plnou integraci Kladna do PID.

Pondělí 20. března je také poslední den, do kterého má podle Zákona o obcích kladenské zastupitelstvo naši petici projednat.

Zadedání se bude konat 20. března 2023 od 8:00 hod. v "KOKOSu", tedy ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítná. Pozvánka s programem je zde:
Pokud máte zájem na zlepšení dopravního spojení Švermova, přijďte nás prosím, na jednání podpořit.


Shrnutí dosavadního dění:

 • Problémy v autobusové dopravě, na které jsme v petici upozornili, stále trvají.
 • Za tři měsíce od podání petice nenastal prakticky žádný posun v jednání mezi vedením města Kladna a Středočeským krajem.
 • Město dál pokračuje cestou soudní žaloby proti postupu kraje, kterou chce dovést až k Ústavnímu soudu.
 • Vedení města v lednu přislíbilo posílit spojení Švermova alespoň v rámci linem MHD Kladno. Přislíbilo přímou linku mezi Švermovem a Kročehlavy a posílení linky 602 ve večerních hodinách. Zatím ale k žádnému zlepšení nedoslo.

----------

Dnes, 20. prosince 2022, jsme odeslali naši petici vedení města Kladna a Středočeského kraje. Během přibližně 6 týdnů od zveřejnění ji podepsalo celkem 1 296 občanů. Tento vysoký počet podepsaných dokládá, že občané Kladna i okolních obcí vnímají neutěšenou situaci v autobusové dopravě jako velmi závažný problém, který si žádá neodkladné řešení.

Usilujeme o to, aby naši petici projednalo Zastupitelstvo města Kladna na svém zasedání v lednu 2023. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Děkujeme všem, kteří se k petici připojili, aktivně sbírali podpisy nebo umožnili ve svých prostorách zřízení podpisového místa.

----------

V pátek 9. 12. jsme ukončili sběr podpisů na petici. Nyní čekáme, až se k nám vrátí všechny podpisové archy. Jakmile budeme znát konečný počet signatářů, zveřejníme ho. V následujících dnech petici předáme vedení města Kladna a Středočeského kraje a budeme usilovat o její projednání na lednové schůzi Zastupitelstva města Kladna. Pokud ještě máte u sebe archy s podpisy, kontaktujte nás, prosím, mailem na adrese:

petice@kladno-do-pid.cz

Všem moc děkujeme za pomoc a podporu. Těší nás, že se petice se setkala s velkým ohlasem nejen ve Švermově, ale také v Kročehlavech, Vinařicích, Pcherách nebo v Buštěhradě. Věříme, že díky této masivní podpoře veřejnosti s našimi požadavky uspějeme.

----------

Vážení spoluobčané,
pokud i Vy nepříznivě pociťujete změnu v cestování hromadnou dopravou z Kladna a jeho okolí do Prahy a Slaného, můžete svůj názor vyjádřit podpisem petice. Adresujeme ji vedení Statutárního města Kladno a Středočeského kraje. Uvítáme také Vaši pomoc se sbíráním podpisů.

Upozorňujeme na závažné problémy, které obyvatelům Kladna způsobilo omezení autobusových linek od 1. 9. 2022. Žádáme o navrácení frekvence a kvality přímých spojů ze Švermova a z dalších okrajových částí Kladna směrem na Prahu, Slaný a zpět minimálně do stavu před 1. 9. 2022 a o plnou integraci Kladna do systému PID.

Text petice s detailním popisem vzniklých problémů a s podpisovým archem si můžete stáhnout na:

Pokud máte zřízenou elektronickou identitu (např. internetové bankovnictví), můžete petici podepsat elektronicky na Portálu občana (datum zveřejnění 31. 10. 2022):

 • https://portal.gov.cz/e-petice/

V tištěné podobě můžete petici podepsat na těchto místech:

 • Potraviny Centra, 28. října 335, Kladno – Švermov
 • KolocOil, čerpací stanice PHM, 28. října 1542, Kladno – Švermov
 • Barvy Stach Švermov, 28. října 577, Kladno – Švermov
 • Knihkupectví Blanka Svobodová, Třebízského 366, Kladno – Švermov
 • Květinářství Jun, Havlíčkovo náměstí 282, Kladno – Švermov
 • Restaurace Kuklík-Sport, Husova 353, Kladno – Švermov
 • Magistra Lékárna Polská, Polská 2334, Kladno - Kročehlavy
 • Základní škola Maltézských rytířů, Školská 349, Kladno
 • OD Norma, Hřebečská 2716, Kladno
 • Další podpisová místa budeme průběžně doplňovat a uveřejňovat zde na webových stránkách.

Podepisování petice bude ukončeno 24. 11. 2022 9. 12. 2022.

Jelikož nejbližší řádné jednání Zástupitelstva města Kladna bude pravděpodobně až v lednu 2023, rozhodli jsme se prodloužit termín sběru podepsaných petičních archů do začátku prosince 2022.


Kladno, 31. 10. 2022

Petiční výbor za obnovu PID v Kladně
kontakt: petice@kladno-do-pid.cz